Archives

Het toetredingscontract

On August 26, 2010, in Hoe Kiezen, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

De aanvraag Eens u beslist heeft bij welke financiële instelling u een kredietkaart wilt aanvragen, maakt u best een afspraak met de bank in kwestie. Vaak kan de aanvraag telefonisch, per brief of via internet; wij moedigen persoonlijk contact aan. Vooraleer u een kredietkaart toe te kennen raadpleegt de bank eerst zijn interne bestanden en […]

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...