Misbruik van uw kredietkaart

On August 26, 2010, in Hoe Kiezen, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

Misbruik van uw kredietkaart

Wanneer misbruik kon gemaakt worden van uw kredietkaart, draait u zelf voor de gevolgen op tot aan het moment waarop u het verlies of de diefstal van de kaart meldt bij CardStop of een andere door de uitgever aangeduide entiteit. Uw aansprakelijkheid vóór de melding is beperkt tot maximum 150€. De bedragen die na de melding nog van uw kaart gingen, krijgt u integraal terugbetaald, tenzij de bank u fraude of grove nalatigheid ten laste kan leggen.

Fraude

Wanneer uw financiële instelling u van fraude beticht, heeft hij het vermoeden van geveinsde diefstal met het opstrijken van de vergoeding als doel. U meldt bijvoorbeeld de diefstal van uw kaart, maar u gebruikt of laat de kaart hierna nog gebruiken.

Lees hier wat uw aansprakelijkheid is bij de volgende frauduleuze praktijken. Helaas komen ze vaak pas aan het licht wanneer u uw rekeningafschriften krijgt.

 • Kaart ingeslikt:
  • Zolang CardStop niet op de hoogte is, bent u aansprakelijk.
  • TIP: Verlaat de automaat niet voor CardStop de kaart heeft geblokkeerd. Zo geeft u omstanders geen vrij spel met uw schijnbaar ingeslikte kaart.
 • Kaart onderschept:
  • Uw portefeuille wordt gestolen en u bestelt een nieuwe kredietkaart. Ondertussen bespioneert de dief uw postbode en legt de hand op de briefwisseling met de nieuwe kaart en geheime code.
  • De uitgever van de kaart is aansprakelijk tussen het ogenblik waarop kaart en code werden verzonden en dat waarop de consument die in handen heeft.
  • TIP: Haal uw nieuwe kredietkaart af bij uw bank. U vermijdt het risico op diefstal onderweg.
 • Kaartnummer gekopieerd:
  • Voor de meeste online betalingen volstaat het het kaartnummer, de geldigheidsduur en de code achteraan de kaart op te geven. Zelfs zonder uw kaart kunnen fraudeurs dus al aan de slag (mogelijk door phishing, spyware, …).
  • Was er geen elektronische identificatie dan is de uitgever aansprakelijk. Was die er wel, dan bent u aansprakelijk.
  • TIP: Gebruik uw kaart enkel op beveiligde websites. U herkent ze aan het hangslotje of sleuteltje onderaan de pagina en het webadres dat begint met https in plaats van http.
 • Phishing:
  • Phishing is een vorm van fraude die zowel het telefoonverkeer als het internet teistert. U wordt vanuit het buitenland opgebeld door een elektronische stem die u vraagt een nummer te vormen met een kengetal tussen 0900 en 0907, ter controle van uw bankgegevens. Via dit peperdure telefoontje tracht men uw bankgegevens te ontfutselen.
  • Bij phishing via het internet ontvangt u een e-mail die van uw bank lijkt te komen. Met een smoes vraagt men u door te klikken naar de website van uw bank. Die website is een bijna perfecte kopie van de website van uw bank. Hierop worden allerlei persoonlijke én bankgegevens gevraagd.
  • Was er geen elektronische identificatie dan is de uitgever aansprakelijk. Was die er wel, dan draait u op voor de onrechtmatige verrichtingen (tot 150€).
  • TIP: De valse mails zijn meestal in het Engels en linken naar een onbeveiligde site. Twijfelt u? Stuur dan een mail (rechtstreeks en niet via de ontvangen e-mail) naar uw financiële instelling met de vraag of de e-mail wel degelijk van hen kwam.
 • Namaak van (de magneetstrook van) uw kredietkaart:
  • Volledige terugbetaling van onrechtmatige verrichtingen.
 • Spyware:
  • Mogelijk werd buiten uw weten om een spywareprogramma op uw computer geïnstalleerd om uw kaartgegevens te achterhalen.
  • Volledige terugbetaling van onrechtmatige vergoedingen.
  • TIP: Laat uw antivirus- en antispywareprogramma’s geregeld lopen. Vermijd verder ook online betalingen via andere computers dan die van uzelf. Sommige pc’s zijn immers uitgerust met software die alle gegevens opslaat die op de computer werden ingetikt.

Grove nalatigheid

Volgens de wet kan men onder andere een grove nalatigheid inroepen wanneer een consument de code van zijn kaart op een makkelijk herkenbare vorm op de kaart noteerde of op een document dat hij in de buurt ervan bewaart. Die onder andere was de uitgelezen kans voor de banken om de wet naar hun hand te zetten en zo te ontkomen aan de wettelijke verplichting om de consument voor slechts 150€ (maximumfranchise) te laten opdraaien.
De wethouder bedoelde met “grove nalatigheid” een zware fout, niet zomaar een onoplettendheid. De wet wou de consument immers beschermen en behoeden voor wantrouwen tegenover elektronische betaalmiddelen. In de wet spreekt men dan ook over “redelijke voorzorgsmaatregelen” voor de veiligheid van de kaart en de geheime code; banken hebben vaak een extra lijst met regels voor “voorzichtig gedrag”. Een korte bloemlezing:

 1. U liet uw kaart onbeheerd achter terwijl er familie op bezoek was.
 2. U had uw kaart op zak op de werkplaats, of bewaarde hem in een afgesloten locker op het werk.
 3. U gebruikte uw kaart in onveilige omstandigheden. (Betekent dit dat we onze kaart beter niet bovenhalen of zelfs nog maar op zak hebben in pakweg Schaarbeek en Charleroi?)
 4. U liet uw kaart onbeheerd achter in een afgesloten wagen.
 5. U vernietigde het document met de geheime code niet.

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Tagged with:
 

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...