Het toetredingscontract

On August 26, 2010, in Hoe Kiezen, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

De aanvraag

Eens u beslist heeft bij welke financiële instelling u een kredietkaart wilt aanvragen, maakt u best een afspraak met de bank in kwestie. Vaak kan de aanvraag telefonisch, per brief of via internet; wij moedigen persoonlijk contact aan.
Vooraleer u een kredietkaart toe te kennen raadpleegt de bank eerst zijn interne bestanden en het bestand van de Kredietcentrale voor particulieren van de Nationale Bank om te checken of u geen achterstallige betalingen heeft met een of andere lening. Betalingsmoeilijkheden impliceren geen absoluut verbod; het is echter duidelijk dat een dergelijke situatie de kredietgever tot grotere voorzichtigheid aanzet.

Daarnaast stellen veel banken een “credit scoring” op. In deze vragenlijst peilt de instelling naar uw gezinstoestand, uw beroep en financiële situatie (inkomsten, lasten, lopende kredieten, …). Vaak vraagt hij hier ook bewijzen van (identiteitsbewijs, loonstrook). Wanneer een kredietopening aan de kaart gekoppeld is, gaan de vragen meestal iets verder.

Dit solvabiliteitsonderzoek is standaard en geen reden tot paniek. Het betekent dat wanneer de bank u een kredietkaart toekent hij het volste vertrouwen in u heeft.

De overeenkomst

Elke consument die een kredietkaart wenst, moet een document, het toetredingscontract ondertekenen waarin hij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden erkent die op de kaart van toepassing zijn. De voorwaarden zijn niet onderhandelbaar, op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen nageleefd worden.

Sommige financiële instellingen vragen de opening van een zichtrekening of dat er minimum 2500€ op uw zichtrekening staat, anderen vragen de ondertekening van bepaalde waarborgen zoals loonoverdracht. Allemaal legaal, maar zorg dat u niet uit de lucht valt en perfect op de hoogte bent van de voorwaarden hieromtrent.

Eens de overeenkomst afgesloten is, ontvangt u per post of op het bankkantoor uw kredietkaart met de daaraan gekoppelde geheime code.

De weigering

Een weigering van de door u voorgestelde limiet op de kredietkaart kan steeds resulteren het voorstel van een lagere kredietlijn of de ondertekening van een waarborg voor de financiële instelling.
Mocht uw aanvraag volledig geweigerd worden, heeft u steeds het recht te weten welke bestanden geraadpleegd werden, met naam en adres van de verantwoordelijken van die bestanden. In het kader van de bescherming van de consument heeft u immers te allen tijde het recht op informatie en ook tot verbeteren en zelfs schrappen van bepaalde gegevens.

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...