Verschillende types kredietkaarten

On August 23, 2010, in Handige Weetjes, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

Grosso modo bestaan er 2 soorten kredietkaarten, de kaart met kredietopening en die zonder. We zetten hun karakteristieken voor u op een rij.

Kredietkaarten zonder kredietopening

De kredietkaart zonder kredietopening biedt u eigenlijk geen krediet. Hij verleent u intrestloos – lees gratis – uitstel van betaling. Doorgaans tot de maandelijkse uitgavenstaat wordt opgestuurd aan het eind van de maand. Ondertussen geniet u bovendien nog van de rente op uw geld.

Met een kredietkaart is een aankoop op afstand (via telefoon, fax of internet) zo gepiept. Ook geld afhalen en betalingen in binnen- en buitenland worden kinderspel.

Kredietkaarten met kredietopening

Kredietkaarten met kredietopening – Algemeen

De kredietkaart met kredietopening biedt u dezelfde faciliteiten als de kredietkaart zonder. En, zoals de naam al doet vermoeden: de mogelijkheid tot gespreide betaling. De kaart met kredietopening is voorzien van een kredietlijn, een maximumbedrag, ook wel reserve genoemd. Dit bedrag wordt vastgelegd in samenspraak met de uitgever van de kaart.

De kredietkaart met kredietopening valt eigenlijk onder de noemer van het consumentenkrediet of de persoonlijke lening. Dit type lening voelt anders doordat de kredietopening meestal niet voor een bepaalde periode loopt, maar voor onbeperkte duur. Er is geen vast leningsbedrag, enkel een maximum, de kredietlijn. U neemt dus zoveel geld op als u nodig heeft, of helemaal niets. Bovendien is er geen vast afbetalingsplan. Meestal betaalt u maandelijks wel iets terug, maar vaak volstaat de intrest of 5 à 10% van het maximumbedrag waarover u beschikt of een minimum van 25 of 50€.

Vermits de kredietopening vaak van onbepaalde duur is, kan de rentevoet wel eens schommelen. Is uw rentevoet variabel, dan dient de kredietinstelling u op de hoogte te brengen van wijzigingen. De maximum intrestvoet is wettelijk vastgelegd, afhankelijk van de kredietlijn.

Om te voorkomen dat u met deze soepele en eenvoudige kredietvorm in een schuldenspiraal verzeild raakt, werd de nulstellingstermijn bij wet vastgelegd. Dat betekent dat de consument ervoor moet zorgen dat de teller af en toe weer op nul komt te staan, alvorens verder te lenen. Hij moet met andere woorden het totale opgenomen bedrag volledig terug betaald hebben. De maximumtermijn hiervoor is 60 maanden of 5 jaar.

Een kredietkaart met kredietopening geeft u te allen tijde het benodigde geld, zolang de maximumlimiet gerespecteerd word. U hoeft dus geen nieuwe lening aan te vragen, geen nieuwe formaliteiten te vervullen. Zodra u de voorwaarden van de nulstelling vervuld heeft, kunt u gewoon – zonder de minste formaliteit – verder lenen. Vandaar dat men het ook vaak over een permanent krediet of revolving credit heeft.

Dat ziet er allemaal aantrekkelijk uit. Keerzijde van de medaille is dat deze formules duur en gevaarlijk zijn. Het wordt pas echt riskant wanneer u verschillende van die kaarten in uw bezit heeft. Elke betaalkaart waar een kredietopening aan vastzit, is immers een vermomde kans op overmatige schuldenlast. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Hoe herkent u een kredietkaart met kredietopening?

Een kredietopening gaat niet altijd gepaard met een kredietkaart. Is dit wel het geval dan kunt u met een kaart van een bank in tal van handelszaken terecht; de keuze bij een kredietkaart van een specifieke winkelketen is uiteraard beperkt.

  • Is de kredietkaart uitgegeven door een bank dan hangt daar niet per definitie een kredietopening aan vast. De naam van de kaart biedt u niet meteen zekerheid; het document dat u ondertekent wel. Draagt dat als titel “kredietopening”, dan moeten we er geen tekeningetje bij maken.
  • Ontving u de kaart van een supermarkt, winkelketen of postorderbedrijf dan is daar sowieso een kredietopening aan gekoppeld (via een financieringsmaatschappij). Verwar de kaart niet met een gewone klantenkaart. Een klantenkaart stelt u immers niet in staat betalingen te doen; meestal verleent hij u enkel korting. Sommige uitgevers van kredietkaarten combineren echter beide: de kredietopening en de klantenkaart.

Informeer u goed over de voorwaarden van de kredietkaart met kredietopening. Uit gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren blijkt dat de formules voor het permanent krediet goed zijn voor 43% van alle particulieren met afbetalingsproblemen bij een consumentenkrediet of hypothecaire lening.

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Tagged with:
 

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...